Skip to main content

Allzweckmesser

Sakai Takayuki großes Kochmesser
Sakai Takayuki Nakiri
Sakai Takayuki Grand Chef Damast Kochmesser 27cm
Nagomi Natural Officemesser
Nagomi Natural Kochmesser
Nagomi Eternal Kochmesser
Nagomi Natural Santoku
SN105B Tamahagane San Kochmesser
KP116 Tamahagane Nakiri (Gemüsemesser)
KP106 Tamahagane Kochmesser (klein)
Samura SAKAI Gemüsemesser 3″/ 80 mm
Samura SAKAI Yanagiba Shushi – Sashimi Messer 10.6″/ 270 mm